Δημιουργία Συνδρομής


Με τον πιο απλό τρόπο δημιουργείτε πακέτα συνδρομών για τους πελάτες σας. Δημιουργείτε κάθε πακέτο όπως το θέλετε ρυθμίζοντας το κόστος απόκτησης του, τη χρονική διάρκεια καθώς και τον διαθέσιμο αριθμό ωρών που προσφέρει.

Πώληση Συνδρομής


Σε κάθε πελάτη αντιστοιχεί ένα πακέτο συνδρομής που του προσφέρει τις αντίστοιχες δυνατότητες που έχουν καταχωρηθεί. Εάν θέλετε επεξεργαστείτε τα ήδη δημιουργημένα πακέτα και κάντε αλλαγές.