Έκδοση Απόδειξης


Εκτυπώστε τις αποδείξεις σας απευθείας από το σύστημα με την πιο απλή διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάτι επιπλέον. Κάθε εκτυπωμένη απόδειξη φέρει το λογότυπο και την επωνυμία της δικής σας επιχείρησης.

Αναζήτηση Απόδειξης


Πραγματοποιήστε λοιπόν την αναζήτηση με βάση τους πελάτες ή το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και εκτυπώστε άμεσα τις αποδείξεις σας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε συμπληρώστε σχόλια που θα αναγράφονται στο κάτω μέρος της απόδειξης και θα αφορούν δικές σας παροχές ή παροχές τρίτων.