Οργάνωση Πελατολογίου


Η οργάνωση και διαχείριση του πελατολογίου σας δε σας δυσκολεύει καθόλου. Έχοντας επιλέξει να πραγματοποιείτε μόνο εσείς τις εγγραφές νέων μελών μπορείτε να τους δίνετε διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης ανάλογα με την ιδιότητα που τους έχετε κατηγοριοποιήσει.

Διαχείριση Πελατολογίου


Κάνοντας πληκτρολόγηση του μέλους που σας ενδιαφέρει, πραγματοποιείται αυτόματα η αναζήτηση και η πρόσβαση στο προφίλ του μέλους. Σε κάθε προφίλ θα ενημερώνεστε για τα προσωπικά στοιχεία του μέλους, το ιατρικό ιστορικό, τις κρατήσεις (τρέχουσες και ιστορικό) και τις μετρήσεις. Αλλαγές στα καταχωρημένα στοιχεία στο προφίλ κάθε μέλους πραγματοποιούνται από εσάς και τα μέλη σας.