Προγραμματισμένα Μαθήματα


Το RTPulse σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο δημιουργίας μαθημάτων και προγράμματος. Δημιουργείστε όλα τα μαθήματα όπως ακριβώς θέλετε και δώστε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να επιλέξουν αυτό που θέλουν να παρακολουθήσουν. 

Δημιουργία Μαθημάτων


Δώστε σε κάθε μάθημα το χρώμα του, την εικόνα του και την περιγραφή του όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Έχετε και τη δυνατότητα όποτε θέλετε να επεξεργαστείτε τα ήδη δημιουργημένα μαθήματα και να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.