Νέες αλλαγές έγιναν στο design του προγράμματος. Μαζί με τις αλλαγές αυτές διατίθεται πλέον και το Dark Template για τα αντίστοιχα site.