Η νέα έκδοση 2.2 του RT Pulse πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε. Με τις νέες δυνατότητες παρέχονται ακόμα περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες σε όσους επιλέγουν και το χρησιμοποιούν.

Με τη νέα έκδοση υπάρχει η δυνατότητα:

  1. Αίτησης κράτησης σε ώρες που δεν υπάρχουν ακόμα.Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μαθήματα personal.
  2. Αποστολής email στο γυμναστή του μαθήματος από το μέλος,απευθείας μέσα από το πρόγραμμα. 
  3. Επανάληψης κράτησης θέσης σε εβδομάδες. Επιλέγεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν επαναλαμβανόμενα εβδομαδιαία μαθήματα.
  4. Καταμέτρησης για τα κατορθώματα κάθε μέλους. Θέτοντας στόχους όπου επιτυγχάνονται στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα επιβράβευσης του μέλους. 

Ακολουθούν και νέες δυνατότητες!

Pin It