Η νέα έκδοση 2.1 του RTPulse που πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε παρέχει τις εξής επιπλέον δυνατότητες.

Δυνατότητα επιστροφής χρεωμένης ώρας πέραν του επιτρεπτού ορίου,σε περίπτωση όπου γίνει ακύρωση εκτός των χρονικών ορίων. Επιπλέον μπορεί να παρουσιαστεί το πρόγραμμα των ασκήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τη χρήση χρονομέτρου. Ακόμα μπορεί να γίνει μαζική αποστολή email σε λίστες που έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα. Για το τέλος να αναφερθούν οι διορθώσεις στο γραφικό περιβάλλον όπου έχουν κάνει το πρόγραμμα ιδιαίτερο ελκυστικό σε εμφάνιση.

Pin It