Προστέθηκε η επιλογή της εμφάνισης των παρατηρήσεων του γυμναστή, με την είσοδο του μέλους στην εφαρμογή RT Pulse, εφόσον υπάρχουν νέες παρατηρήσεις.

Pin It